Club van 50

Waarom de "Club van 50"?
De naam “Club van 50” refereert aan het 50-jarige bestaan van onze tennisvereniging De Hoef in 2019.
Veel leden van de tennisvereniging hebben de vraag gesteld of het niet mogelijk is om iets meer te betekenen voor de tennisvereniging. Men was wel op de hoogte van het feit dat men zich kon aanmelden voor allerlei soorten vrijwilligerswerk binnen de vereniging, maar juist de "vrije tijdfactor" was een probleem voor velen.
De “Club van 50” speelt hier op in; je draagt (financieel) bij aan onze tennisvereniging De Hoef, waardoor de tennisvereniging nog meer aan de wensen van zijn/haar leden kan voldoen, de tennisvereniging duurzaam kan investeren voor een mooie toekomst van de club en haar leden én je bent als lid onderdeel van een gezellige groep mensen met één grote gemeenschappelijke deler: Tennisvereniging De Hoef!

 

Oprichting
Op 6 maart 2019 zijn we overgegaan tot de oprichting van de “Club van 50”. Dit is een op zichzelf staande vereniging die officieel de naam draagt: "Vereniging Vrienden van Tennisvereniging De Hoef".De officiële opening valt samen met het 50-jarig jubileum van Tennisvereniging De Hoef op 15 juni 2019.

 

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 4 personen:

  • Ton Hendriks (voorzitter/penningmeester)
  • Joost Kaffener (secretaris)
  • Margot van der Stappen
  • Jens Walboomers

 

Lidmaatschap
Eenieder kan lid worden van deze vereniging, ongeacht het feit of u lid bent van Tennisvereniging De Hoef of niet.Wat houdt het lidmaatschap van de “Club van 50” in?

  • Maximaal 100 personen kunnen lid worden van deze vereniging.
  • Zij betalen ieder jaarlijks €100,- contributie.
  • Van deze €100,- gaat minimaal de helft naar één of meerdere doelen binnen Tennisvereniging De Hoef.

 

Welke doelen?
Dat bepalen de Club van 50-leden zelf. Zij kunnen zelf een voorstel indienen dat vervolgens tijdens de jaarlijkse vergadering besproken zal worden en eventueel in stemming zal worden gebracht. Hierdoor wordt een grote verbondenheid met Tennisvereniging De Hoef gerealiseerd.

 

Andere helft contributie
Maar wat wordt nu gedaan met de andere helft van de contributie? Welnu, na afloop van de jaarlijkse vergadering in november, vindt aansluitend het “Club van 50-diner” plaats. Tevens organiseert het bestuur een jaarlijkse borrel voor haar leden tijdens het jaarlijkse HBS Open toernooi. Beide evenementen kenmerken zich vooral door gezelligheid. De Club van 50 kenmerkt zich bovendien door de uiterst efficiënte manier van werken; alle correspondentie gebeurt via e-mail. U kunt zich daarom alleen opgeven via een e-mail naar: [email protected]. Tevens kunt u dit e-mailadres gebruiken voor het verkrijgen van nadere informatie.

 

Aanmelden
Dit kan via onderstaande button die verwijst naar het inschrijfformulier.

 

Meer informatie
Vragen stellen? Stuur een e-mail naar [email protected]

 

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 412 450 153

Tennispark De Hoef

Hoefstraat 6
5384 PS Heesch

KVK-nummer

40215800