Bardienst instructies

1. Toegang tot het clubhuis

Wij hebben via de software de toegang tot het clubhuis geregeld. De personen die als bardienst zijn ingepland kunnen met hun KNLTB pas de deur ontgrendelen. Dit is mogelijk vanaf een half uur voor aanvang van de bardienst. De deur is dan eenmalig ontgrendeld en bij binnenkomst moet het slot gedeactiveerd worden middels de schakelaar rechts van de klapdeuren van de bartoegang. Zie afbeelding hieronder. Met deze zelfde schakelaar moet het slot ook weer geactiveerd worden bij afsluiten van de bardienst. Wanneer u een bardienst ruilt, moet u dat doorgeven via [email protected]. dan wordt de activatie ook omgezet. Als we dat niet doen, kan de vervanger het clubhuis niet in.

 

2. Huishoudelijke regels

De normale openingstijden voor de bar zijn van maandag t/m vrijdag en zondag van 19:30 tot 23:30u, waarna het tennispark om 00:00u afgesloten moet zijn. Tijdens competitie en toernooien (o.a. op vrijdagen en zaterdagen) kan hiervan worden afgeweken. (Klik hier voor het bestuursreglement artikel 6).

Het is niet toegestaan om al na zeer korte tijd weer naar huis te gaan. Ook niet als er op dat moment niemand op het park aanwezig is. Elke bardienstvrijwilliger wordt geacht tot minimaal 21:00u aanwezig te blijven. Bij zeer slecht weer of als de banen niet te bespelen zijn, kan alleen in overleg met de bardienstcoördinator hiervan worden afgeweken. Alleen hij kan u toestemming verlenen om een bardienst vóór de reguliere sluitingstijd te beëindigen. Aanwijzingen voor het gebruik van de diverse apparaten, vindt u in de “blauwe informatiemap”. Deze ligt in een van de laden achter de bar. Ook vindt u in deze map de nodige bardienst instructies.

 

3. Bardiscipline

Alleen bardienstvrijwilligers, clubhuiscommissie- en bestuursleden mogen zich achter de bar en in de keuken bevinden. Ook is het verboden voor kinderen onder de 18 jaar om achter de bar of in de keuken te komen. Men mag zich laven met enige consumpties maar daaronder vallen geen etenswaren. De genuttigde consumpties aanslaan op de kassa en wegboeken als “eigen gebruik bardienst”. Consumeren door leden “op rekening” is beslist niet toegestaan. Bovendien kunt u geen consumpties “REKENING DE HOEF” aanbieden.  

 

4. Opruimen en aanvullen

Bij beëindiging van uw bardienst wordt u geacht de bar en keuken schoon achter te laten. Zadel de volgende bardienst niet op met de rommel of vuile vaat die tijdens uw bardienst is ontstaan. U wilt ook niet dat dit u overkomt. Daarnaast behoort het ook tot de taak om de grijpvoorraad in de koelingen vol te houden en zeker aangevuld achterlaten bij beëindiging van uw dienst. Doe dit aanvullen volgens de “spiegelmethode. Zet de oude flesjes vooraan en vul de nieuwe aan door ze achterin te plaatsen. Hiermee voorkomen we verouderde producten.

 

5. IVA certificaat

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

  • Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud;
  • Zij hebben eventueel de instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd en afgerond of zijn door en terzake deskundige geïnstrueerd;
  • Zij staan of worden als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
  • Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.

Nog geen IVA certificaat? Klik dan op deze link om naar de e-learn module te gaan. Stuur daarna het behaalde certificaat naar [email protected], dan zorgen wij voor de verdere administratie. 

 

6. Sluiting clubhuis

Indien u als laatste het tennispark verlaat, wordt u vriendelijk verzocht de schakelaars van het slot van het clubhuis en van de toegangspoort te activeren (dicht schakelen). De buitendeur van het gebouw dient dicht gedaan te worden en gaat om een bepaalde tijd vanzelf op slot.

 

7. Voorbehoud

De clubhuis commissie behoudt zicht het recht voor om maximaal 2 weken voorafgaand aan een bardienst deze te annuleren. Deze dienst zal dan opnieuw ingepland moeten worden.

 

Met dank voor uw medewerking,
De Clubhuiscommissie

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 412 450 153

Tennispark De Hoef

Hoefstraat 6
5384 PS Heesch

KVK-nummer

40215800