Bardienst instructies

1. Sleuteladressen

Maandag t/m vrijdag
Fam. v.d. Wielen
T 0412-455353

Zaterdag en zondag
Fam v.d. Wetering
T 0412-455094

Vanwege privacy redenen kunnen we hier niet de volledige adressen vermelden. In de bardienst herinnering, die we u via e-mail versturen, zullen deze aan u bekend worden gemaakt.

Van maandag t/m vrijdag dient u de sleutelbos van het clubhuis op te halen bij de Fam. v.d. Wielen en op zaterdag en zondag bij de Fam. v.d. Wetering. Treft u een van deze families niet thuis, dan kunt u de sleutelbos bij het andere sleuteladres ophalen; het liefst een half uur voor aanvang van de bardienst. Spreek van tevoren duidelijk af met degene waarmee u bardienst draait, wie de sleutel zal ophalen. Na beëindiging van uw bardienst, deponeert u de sleutelbos weer in de brievenbus bij de familie waar u hem ook heeft opgehaald. Ga er bij toernooien of competities nooit vanuit dat de sleutelbos wel al aanwezig zal zijn, maar ga hem altijd ophalen. Mocht u aan het eind van de avond merken dat u dat toch vergeten bent, bel dan nooit de mensen van het sleuteladres uit bed maar neem de volgende dag contact op met de coördinator van de clubhuiscommissie (CC): Hans v.d. Steen.

 

2. Huishoudelijke regels

De normale openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag en zondag van 19.30 tot 23.30 uur. Tijdens toernooien (o.a. op zaterdagen) wordt hiervan afgeweken. Het is niet toegestaan om al na zeer korte tijd weer naar huis te gaan. Ook niet als er op dat moment niemand op het complex aanwezig is. Elke bardienstvrijwilliger wordt geacht tot minimaal 21:00 uur aanwezig te blijven. Bij zeer slecht weer of als de banen niet te bespelen zijn, kan alleen in overleg met de bardienstcoördinatorhiervan worden afgeweken. Alleen zij kan u toestemming verlenen om een bardienst vóór de reguliere sluitingstijd te beëindigen. Aanwijzingen voor het gebruik van de diverse apparaten, vindt u in de “BLAUWE INFORMATIEMAP”. Deze ligt in een van de laden achter de bar. Ook vindt u in deze map de nodige bardienst instructies.

 

3. Bardiscipline

Alleen bardienstvrijwilligers en clubhuiscommissieleden mogen zich achter de bar en in de keuken bevinden. Ook is het verboden voor kinderen onder de 18 jaar om achter de bar of in de keuken te komen.Men mag zich laven met enige consumpties maar daaronder vallen geen etenswaren. De genuttigde consumpties aanslaan op de kassa en wegboeken als “eigen gebruik bardienst”. Consumeren door leden “op rekening” is beslist niet toegestaan. Bovendien kunt u geen consumpties “REKENING DE HOEF” aanbieden.

 

4. Opruimen en aanvullen

Bij beëindiging van uw bardienst wordt u geacht de bar en keuken schoon achter te laten. Zadel de volgende bardienst niet op met de rommel of vuile vaat die tijdens uw bardienst is ontstaan. U wilt ook niet dat dit u overkomt. Daarnaast behoort het ook tot de taak om de grijpvoorraad in de koelingen vol te houden en zeker aangevuld achterlaten bij beëindiging van uw dienst. Doe dit aanvullen volgens de “spiegelmethode”. Zet de oude flesjes vooraan en vul de nieuwe aan door ze achterin te plaatsen. Hiermee voorkomen we verouderde producten.

 

5. IVA certificaat

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

  • Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud;
  • Zij hebben eventueel de instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd en afgerond of zijn door en terzake deskundige geïnstrueerd;
  • Zij staan of worden als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
  • Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.

 

6. Sluiting clubhuis

Indien u als laatste het tennispark verlaat, wordt u vriendelijk verzocht het clubhuis en de buitendeur van ons paviljoen af te sluiten.

Met dank voor uw medewerking,
De Clubhuiscommissie

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 412 450 153

Tennispark De Hoef

Hoefstraat 6
5384 PS Heesch