Contributie

Als je lid wil worden, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. We verzoeken je daarom het aanmeldformulier volledig in te vullen en te versturen. Wij vragen je om dit formulier aandachtig door te lezen, omdat je, zodra je het formulier verstuurt, TV De Hoef machtigt om de jaarlijkse contributie automatisch af te schrijven van je bankrekening.

Voor meer informatie m.b.t. het lidmaatschap kun je terecht bij onze ledenadministrateur via e-mailadres [email protected].


De contributie voor een verenigingsjaar (van 1 januari t/m 31 december) bedraagt:

 

Alles-in-1 Jeugd pakket   16 jaar of jonger   € 22,-   Van september t/m augustus.
Maandelijkse automatische afschrijving van €22,- (geen bardienstplicht).
               

 

Senioren   17 jaar of ouder   € 120,-   Van januari t/m december.
Bardienstplicht, zie bardienstbeleid.
               

 

Introductielidmaatschap Senioren   18 jaar of ouder   € 40,- (3mnd)   Hele jaar door, eenmalig ter introductie, nadien een jaarlidmaatschap.
Een bardienst optioneel.
               

 

Zomerchallenge KNLTB   Elke leeftijd   € 40,- (3mnd)   Van juni t/m augustus, deelnemen kan elk jaar.
Een bardienst optioneel.
               

 

Winterchallenge KNLTB   Elke leeftijd   € 40,- (3mnd)   Van november t/m januari, deelnemen kan elk jaar.
Een bardienst optioneel.
               

 

Donateur   18 jaar of ouder   € 30,-   Voor niet-spelende leden, geblesseerde spelers of donateurs.
Geen bardienstplicht.

 

Wanneer je gedurende het seizoen lid wilt worden, betaal je naar rato een gedeelte van de contributie. Wanneer je regulier lid wordt bij TV De Hoef, is dat minimaal voor één jaar. Opzeggen kan alleen tegen het einde van een kalenderjaar.

Als seniorlid van TV De Hoef verplicht je je (vanaf de leeftijd van 18) om twee keer per jaar bardienst te verzorgen in ons clubhuis. Competitiespelers draaien naast deze reguliere bardiensten nog één extra bardienst. Voor de regels rondom bardienst zie ‘bardienstbeleid’.

Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd. Het KNLTB-pasje en de KNTLB-bijdrage worden bekostigd uit de contributiegelden. Bij het opzeggen van een lidmaatschap kan het KNTLB-pasje worden bewaard. Indien je het pasje kwijt raakt wordt er een bijdrage gevraagd van €10,- voor een nieuw pasje.

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 412 450 153

Tennispark De Hoef

Hoefstraat 6
5384 PS Heesch

KVK-nummer

40215800