Club van 50

Waarom de "Club van 50"?
De naam “Club van 50” refereert aan het 50-jarige bestaan van onze tennisvereniging De Hoef in 2019. Veel leden van de tennisvereniging hebben de vraag gesteld of het niet mogelijk is om iets meer te betekenen voor de tennisvereniging. Men was wel op de hoogte van het feit dat men zich kon aanmelden voor allerlei soorten vrijwilligerswerk binnen de vereniging, maar juist de "vrije tijdfactor" was een probleem voor velen. De “Club van 50” speelt hier op in; je draagt (financieel) bij aan onze tennisvereniging De Hoef, waardoor de tennisvereniging nog meer aan de wensen van zijn/haar leden kan voldoen, de tennisvereniging duurzaam kan investeren voor een mooie toekomst van de club en haar leden én je bent als lid onderdeel van een gezellige groep mensen met één grote gemeenschappelijke deler: Tennisvereniging De Hoef!

 

Oprichting
Op 6 maart 2019 zijn we overgegaan tot de oprichting van de “Club van 50”. Dit is een op zichzelf staande vereniging die officieel de naam draagt: "Vereniging Vrienden van Tennisvereniging De Hoef". De officiële opening valt samen met het 50-jarig jubileum van Tennisvereniging De Hoef op 15 juni 2019.

 

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 2 personen:

  • Joost Kaffener (voorzitter)
  • Ton Hendriks (penningmeester/secretaris)

 

Lidmaatschap
Eenieder kan lid worden van deze vereniging, ongeacht het feit of u lid bent van Tennisvereniging De Hoef of niet.
Wat houdt het lidmaatschap van de “Club van 50” in?

  • Maximaal 100 personen kunnen lid worden van deze vereniging
  • Zij betalen ieder jaarlijks €100,- contributie
  • Van deze €100,- gaat minimaal de helft naar één of meerdere doelen binnen Tennisvereniging De Hoef

 

Welke doelen?
Dat bepalen de Club van 50-leden zelf. Zij kunnen zelf een voorstel indienen dat vervolgens tijdens de jaarlijkse vergadering besproken zal worden en eventueel in stemming zal worden gebracht. Hierdoor wordt een grote verbondenheid met Tennisvereniging De Hoef gerealiseerd.

 

Andere helft contributie
Maar wat wordt nu gedaan met de andere helft van de contributie? Welnu, na afloop van de jaarlijkse vergadering in november, vindt aansluitend het “Club van 50-diner” plaats. Tevens organiseert het bestuur een jaarlijkse borrel voor haar leden tijdens het jaarlijkse HBS Open toernooi. Beide evenementen kenmerken zich vooral door gezelligheid. De Club van 50 kenmerkt zich bovendien door de uiterst efficiënte manier van werken; alle correspondentie gebeurt via e-mail. U kunt zich daarom alleen opgeven via een e-mail naar: clubvan50@tvdehoef.nl. Tevens kunt u dit e-mailadres gebruiken voor het verkrijgen van nadere informatie.

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt een email sturen naar clubvan50@tvdehoef.nl en wilt u zich aanmelden dan kan dit middels dit inschrijfformulier.

 

Joost Kaffener
Voorzitter Club van 50