Studentenlidmaatschap

Studentenlidmaatschap TV de Hoef


Het studentenlidmaatschap is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 17 t/m 24 jaar die studeren aan het MBO, HBO of universiteit en niet in de gelegenheid zijn om op reguliere basis gebruik te maken van de banen.

Contributie
De contributie voor een verenigingsjaar (van 1 januari t/m 31 december) bedraagt € 50,-
Bij inschrijving wordt eenmalig inschrijfgeld van € 5,- ingehouden.
Wanneer je gedurende het seizoen lid wordt betaal je een gedeelte van de contributie, volgens een door het bestuur vastgestelde tabel.

Studentenkaart
Bij aanmelding dient een kopie van de studentenkaart overlegd te worden. Vervolgens moet er ieder jaar, bij continuering van het lidmaatschap, een nieuwe kopie bij de ledenadministrateur ingeleverd worden. Bij beëindiging van de opleiding vervalt het studentenlidmaatschap aan het einde van het lopende jaar.
Jeugdleden kunnen het reguliere lidmaatschap omzetten m.i.v. een nieuw contributiejaar

Beperkingen
Er zijn geen beperkingen v.w.b. de speeltijden en het gebruik van de faciliteiten.

Bardienst
Voor het studenten vanaf 20 jaar geldt een verplichting van 1 bardienst per jaar.

Lid worden
Aanmelden kan via het webformulier “Lid worden”. Een kopie van de studentenkaart dient bijgevoegd te worden. Je ontvangt van de ledenadministrateur een bevestiging van inschrijving en het verzoek om een pasfoto in te leveren voor aanmelding bij de bond.

Reglementen
Voor de overige rechten en verplichtingen gelden alle bestaande reglementen.

Trainingen
Leden met een studentenlidmaatschap kunnen gewoon deelnemen aan trainingen.